Secția de producere

În cadrul companiei VINAMEX, activează și secția de producere.

Secția de producere activează in cadrul farmaciei Orient.  Una din funcțiile farmaciei este prepararea și livrarea medicamentelor conform prescripțiilor medicale (forme extemporale) sau sub foarmă de elaborări.

Din an în an volumul procesului de producție se reduce. Însă prepararea prescripțiilor sub formă de pulberi , picături oftalmice, forme pentru copii și maturi, etc. se păstrează. De aceea, pentru realizarea acestei funcții, farmaciile trebuie sa dispună de secție specilăde producere.

Sarcina de bază a acestei secții este asistența  populației și a instituțiilor curativ-profilactice cu medicamente preprate în farmacie.

În farmaciile cu un volum mare de lucru această secție poate fi organizată ca secție aparte, în celelalte cazuri ea se comasează cu alte secții, de regulă, cu secția stocuri materiale.

Funcția principală a secției de producere este cea de preparare a medicamentelor conform prescripțiilor magistrale. Afară de aceasta în secție se prepară apă purificată, se produc concentrate, semifabricate, medicamente în stoc; din secție se livrează medicamente populației și instituțiilor curativ-profilactice;se mai exercită funcțiile de control, informare, de acordare a ajutorului premedical etc.

Pentru a îndeplini aceste funcții secția trebuie să dispină de un șir de încăperi și utilaje pentru asigurarea procesului tehnologic de preparare a medicamnetelor și controlul calitații formelor medicamentoase pregătite, precum și sporirii productivitățiimuncii personaluluifarmaceutic.

Încăperile secției de producere includ zona (sau cabinetul) de primire a rețetelor, sala de recepturăcabinetul analitic de control, spălătorul, camera de sterilizare a recipientelor, camer de distilare, încăperile (boxa) de producere a medicamentelor în condiții aseptice etc.

Dacă secția de producere furnizează  medicamente instituțiilor curativ-profilactice, în componența ei se includ încăperi de deservire a acestor instituții: camera de deservire, camera de primire a bonurilor de comandă, camera de completare și expediere.

Secția este condusă de șeful de secție, care poartă răspundere de respectarea regimului sanitar și celui farmaceutic în toate încăperile secției, de tot lucrul organizatoric de asigurare a preparării și livrării medicamentelor de calitate înaltă, de evidența corectă a recepturii și de întocmirea veridică și oportună a raportului de gestiune desprecirculația vaalorilor materiale.

Nomenclatura personalului secției de producere include: farmaciști, farmaciști-tehnologi, farmacist-analist, laboranți-farmaciști, divizatori, infirmiere etc.